Позиція ДП «Енергоринок» щодо мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «Азот»


У зв’язку із збільшенням кількості звернень до Державного підприємства «Енергоринок» (далі – ДП «Енергоринок», Підприємство) щодо надання пояснень з приводу позиції останнього стосовно мирових угод укладених між Публічним акціонерним товариством «Черкасиобленерго» (далі – ПАТ «Черкасиобленерго», Товариство) та Публічним акціонерним товариством «Азот» (далі – ПАТ «Азот»), а також з метою висвітлення об’єктивної позиції, ДП «Енергоринок» вважає необхідним зазначити наступне.

Перш за все, варто наголосити, що ДП «Енергоринок» завжди виступало щодо необхідності застосування і дотримання комплексного державницького підходу у вирішенні проблеми відновлення платоспроможності та покращення розрахунків Товариства за куповану електроенергію.

В той же час, аналіз тенденції розрахунків з ДП «Енергоринок» дає змогу виділити ПАТ «Черкасиобленерго», як одного з найбільших порушників платіжної дисципліни, стрімкий приріст заборгованості якого почався після приходу на початку 2015 року нового менеджменту Товариства.

Для об’єктивної оцінки зазначених вище мирових угод, варто також звернути увагу на обставини, які передували їх укладенню.

Так, починаючи з 2004 року ДП «Енергоринок» неодноразово інформувало органи державної влади про обставини штучного доведення ПАТ «Черкасиобленерго» до неплатоспроможності колишнім менеджментом Товариства, а також вчинення узгоджених з фіктивними кредиторами ПАТ «Черкасиобленерго» дій, направлених на незаконне утримання його в банкрутстві та позбавлення ДП «Енергоринок» статусу кредитора.

Передумовою погіршення рівня розрахунків ПАТ «Черкасиобленерго» стало штучне виведення коштів Товариства через укладання останнім незаконних договорів переводу та відступлення права вимог щодо зазначеної заборгованості в порушення вимог Закону України «Про електроенергетику» 1 та механізму розрахунків на ОРЕ України, штучного блокування надходження коштів до ДП «Енергоринок».

За даним фактом, зокрема, НАБУ порушено кримінальне провадження №52016000000000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування НАБУ встановило, що між ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот» укладено низку договорів про відступлення права вимоги та зарахування зустрічних однорідних вимог, які порушували чинне законодавство України, у зв’язку з чим, НАБУ оскаржило такі договори в судовому порядку.

ДП «Енергоринок» у зазначених справах виступало третьою особою без самостійних вимог на стороні НАБУ, в якості сторони інтереси якої порушені, саме наведеним штучним блокуванням коштів, що мали надійти на його рахунки та в подальшому повинні бути перераховані підприємством виробникам електричної енергії.

Суди усіх інстанцій підтримали позицію НАБУ та ДП «Енергоринок» та дійшли однозначного висновку, що спірні правочини щодо переведення боргу протирічать встановленому Законом України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричної енергії порядку оплати поставленої електричної енергії.

Таким чином, наведеними незаконними діями колишнього менеджменту Товариства завдані збитки як ПАТ «Черкасиобленерго», так і всій енергетичній галузі України, в сумі більше 400 млн. грн., що безумовно повинно бути також враховано при вирішенні будь-якого питання пов’язаного із покращенням розрахунків Товариства.

В той же час, реакцією зі сторони держави на численні незаконні дії зі сторони ПАТ «Черкасиобленерго» було відсторонення попереднього менеджменту Товариства та призначення нового.

Після зміни менеджменту ПАТ «Черкасиобленерго», на державному рівні за участю ДП «Енергоринок», ПАТ «Черкасиобленерго», НКРЕКП, ФДМУ, Віце-прем’єр-міністра України, Міненерговугілля, Державної Фіскальної Служби України проведено низку нарад з питань врегулювання заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго», за результатом яких протокольно узгоджено та затверджено чіткий алгоритм дій (далі – План дій), зокрема між ДП «Енергоринок», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго», в тому числі у процедурі банкрутства останнього.

В межах наведеного Плану дій, окрім іншого, закріплені фінансові умови мирової угоди між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот», які б відповідали інтересам всіх учасників правовідносин та були направлені на покращення фінансової дисципліни та усунення негативних наслідків для всього ОРЕ України.

Виключно внаслідок вжиття ДП «Енергоринок» разом з державними органами та ПАТ «Черкасиобленерго» послідовних, узгоджених дій (в т.ч. розроблення Плану дій), вдалося запобігти настанню повної неплатоспроможності та ліквідації Товариства, а також вийти йому на 100% алгоритм розрахунків на ОРЕ України.

При цьому, на наведених нарадах її учасниками неодноразово наголошувалось на недопустимості використання «шантажу» всієї галузі, зі сторони посадових осіб ПАТ «Азот», задля досягнення власного приватного інтересу та укладення мирових угод на вигідних лише їм умовах із повним ігноруванням інтересів інших учасників цих відносин та всієї галузі.

Разом з тим, всупереч затвердженому Плану дій, в квітні 2018 року між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» укладено мирову угоду із значно меншими сумами в графіку платежів, яка була подана на затвердження Київському апеляційному господарському суді (далі – КАГС). ФДМУ, НАБУ та ДП «Енергоринок» приймали участь у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог.

Окремо звертаємо увагу, що в межах досудового розслідування в кримінальному провадженні №22019000000000252 від 15.08.2019, Службою безпеки України (далі – СБУ) досліджуються підстави та умови укладання мирової угоди у справі №925/965/16 між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот».

В свою чергу, ДП «Енергоринок» не володіє інформацією щодо фінансових показників діяльності ПАТ «Азот».

Звертаємо увагу, що така мирова угода, її умови та графік платежів не були предметом обговорення вищенаведених нарад, що скликались ФДМУ та відповідно не відображені у спільному узгодженому Плані дій.

03.07.2018 ухвалою КАГС (https://reyestr.court.gov.ua/Review/75218147 ) у затверджені вищенаведеної мирової угоди відмовлено через її незаконність та неможливість її виконання в інтересах всіх учасників правовідносин.

Незважаючи на наведені висновки суду, між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» у 2019 році знову укладається мирова угода, яка була затверджена ухвалою господарського суду Черкаської області від 12.04.2019 у справі №925/965/16.

У зв’язку з тим, що така мирова угода вдруге була укладена всупереч встановленому на державному рівні Плану дій, НАБУ, ФДМУ та ДП «Енергоринок» оскаржено, а судом скасовано в апеляційному порядку рішення суду про затвердження такої мирової угоди (https://reyestr.court.gov.ua/Review/86657544).

З огляду на викладене, в судовому порядку встановлено правомірність та обґрунтованість подання апеляційних скарг НАБУ, ФДМУ та ДП «Енергоринок» на ухвалу суду про затвердження мирової угоди, а також визначено, що інтереси приватної структури (ПАТ «Азот») не можуть бути вище за державні інтереси (зокрема ДП «Енергоринок» та ПАТ «Черкасиобленерго»), враховуючи, що саме в інтересах останнього подавались апеляційні скарги.

При цьому, суд апеляційної інстанції, встановлюючи неправомірний характер мирової угоди, звертав увагу на особливості як суб’єктного складу правовідносин на Оптовому ринку електричної енергії, так і нормативного регулювання здійснення розрахунків на ньому до впровадження з 01.07.2019 нового конкурентного ринку електричної енергії, що в свою чергу має безпосередній влив на права та інтереси ДП «Енергоринок», як оптового постачальника електричної енергії, а також права та інтереси інших осіб (виробників електроенергії та кредиторів останніх)!!!

Таким чином, питання законності мирових угод укладених між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» не є дискусійним, оскільки судами у відповідних рішеннях двічі встановлено їх незаконний характер, і такі рішення судів, в силу приписів Конституції України, є обов’язковими для виконання і не можуть бути піддані сумніву.

В той же час звертаємо увагу, що до ДП «Енергоринок» надходять численні звернення від всіх виробників електричної енергії, в тому числі державного сектору економіки – ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго» та ПрАТ НЕК «Укренерго», а також теплових електроцентралей (в тому числі і тих, які знаходяться під управлінням ФДМУ) та виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, з вимогою погасити існуючу заборгованість, оскільки відсутність обігових коштів, необхідних для закупівлі палива, ставить під загрозу можливість запуску ТЕЦ для проходження осінньо-зимового періоду 2021 року.

На сьогоднішній день погасити дану заборгованість ДП «Енергоринок» може саме за рахунок коштів отриманих від Операторів системи розрахунків (в т.ч. ПАТ «Черкасиобленерго»), які є правонаступниками енергопостачальників і здійснювали господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, механізмами Закону України від 17.06.2020 №719-IX «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії».

У зв’язку з цим, неправомірне зволікання зі сторони ПАТ «Азот» з розрахунками перед ПАТ «Черкасиобленерго» також ускладнює для ДП «Енергоринок» виконання вимог Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо забезпечення проведення 100% розрахунків з виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії та виконання відповідних державних гарантій.

При цьому, звертаємо увагу, що вказані мирові угоди, в силу встановленого КАГС незаконного характеру їх умов, не можуть розглядатись як правова підстава для здійснення розрахунків.

Правовою підставою для здійснення розрахунків як між ПАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго» так і між ПАТ «Черкасиобленерго» та ДП «Енергоринок» є судові рішення, які набрали законної сили, знаходяться на виконанні в органах та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень суду.

Відсутність мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» не виключає обов’язку останнього проводити розрахунки з ПАТ «Черкасиобленерго» та здійснювати погашення заборгованості.

При цьому, саботаж розрахунків ПАТ «Азот» із ПАТ «Черкасиобленерго» не має під собою відповідного правового підґрунтя та не повинен розглядатись як примус в укладенні завідомо невигідних для галузі та держави угод, на чому неодноразово наголошували представники державних органів на відповідних нарадах.

Підсумовуючи вищенаведене та з урахуванням надзвичайно важливого характеру порушеного питання, вважаємо необхідним наголосити також на тому, що:

1) відновлення платоспроможності ПАТ «Черкасиобленерго» можливо виключно шляхом реалізації спільної узгодженої державницької політики, як це вже відбувалось раніше та мало відповідний позитивний ефект;
2) ДП «Енергоринок» підтримує та готове прийняти учать у розробці відповідних алгоритмів, направлених на відновлення платоспроможності ПАТ «Черкасиобленерго» із залученням ВСІХ зацікавлених сторін даних відносин: КМУ, ФДМУ, НКРЕКП, виробників електричної енергії, НАБУ, СБУ (в провадженні яких знаходяться відповідні кримінальні провадження).

Лише внаслідок вжиття спільних дій ДП «Енергоринок» з КМУ, НАБУ, СБУ, Прокуратурою України, Міністерством юстиції України, НКРЕКП, ФДМУ, зупинено незаконне вимивання коштів та ліквідацію стратегічного для економіки та безпеки держави ПАТ «Черкасиобленерго», а також збережено контроль держави над процедурою банкрутства Товариства.

З огляду на вищевикладене, ДП «Енергоринок» вживало та продовжує вживати заходи, в межах своєї компетенції, направлені на захист державних інтересів.


__________________________
1 У відповідності до статті 151 Закону України «Про електроенергетику», кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.