До уваги виробників електричної енергії!

З метою забезпечення створення на державному рівні належних умов роботи нової конкурентної моделі ринку електричної енергії в Україні та забезпечення умов для сталих розрахунків, в Законі України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII передбачено, що погашення заборгованості, яка утворилася на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ), можливо здійснити виключно шляхом прийняття спеціального закону про погашення заборгованості.

Так, 07 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України №719-IX «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (далі – Закон №719-ІХ).

Законом №719-ІХ передбачено комплекс заходів щодо повного погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла до 01 липня 2019 року (встановлення НКРЕКП алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, проведення взаєморозрахунків, списання заборгованості, заміна сторони у зобов’язанні).

З метою реалізації положень Закону №719-ІХ, 13.01.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №98 «Про визначення уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання і додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників процедури погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії».

В свою чергу, 14.04.2021 НКРЕКП прийнято постанови №639, №640 та №641, якими затверджено перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, операторів системи розподілу, які є правонаступниками енергопостачальників і здійснювали господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, електропостачальників, на яких покладено виконання функцій постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії» та затверджено алгоритм розподілу та перерахування коштів.

Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 13.01.2021 №98, а також прийняття НКРЕКП постанов від 14.04.2021 №639, №640 та №641 стало початком реалізації першого механізму погашення заборгованості, передбаченого частиною 2 статті 2 Закону №719-IX.

Так, на виконання Закону №719-ІХ та постанови НКРЕКП №640, станом на 13 серпня 2021 року ДП «Енергоринок» повністю погашено заборгованість перед виробниками електричної енергії з альтернативних джерел за червень 2019 року, яка на дату впровадження нового (конкурентного) ринку електричної енергії (01.07.2019) складала 2,3 млрд. грн.

Наведене дає можливість здійснювати ДП «Енергоринок» погашення заборгованості виробникам електричної енергії та НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до частини 1 пункту 2 постанови НКРЕКП №640.

Разом з тим, для повної та ефективної реалізації механізмів погашення заборгованості, визначених Законом №719-ІХ, державою ініційовано прийняття ряду супутніх законопроектів №2388, №2390, №5139, №5399, якими передбачено внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Податкового кодексу України.

Необхідність реалізації Закону №719-IX та наведених супутніх законопроектів підтверджується Указом Президента України від 29.01.2021 №35/2021, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.01.2021 «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості».

Поряд з цим, нагальність як найшвидшого прийняття пакету законопроектів щодо погашення заборгованості на ОРЕ та активізації роботи щодо реалізації механізмів Закону №719-ІХ засвідчують протокольні доручення Антикризового енергетичного штабу під головуванням

Прем’єр-міністра України від 29.04.2020, від 19.05.2020, від 19.06.2020, від 30.07.2020, від 18.09.2020, від 23.02.2021 та від 29.07.2021.

З метою забезпечення повної та ефективної реалізації вимог Закону №719-ІХ та частини 1 пункту 2 постанови НКРЕКП №640, просимо виробників електричної енергії своєчасно повідомляти про зміну банківських реквізитів для перерахування коштів.