Учасники ОРЕ

На даний час учасниками ОРЕ є майже 530 суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності, які приєдналися до ДЧОРЕ. Створення ОРЕ було здійснено за організаційною схемою, якою передбачається самоврядування та прозорість у прийнятті рішень.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА

За результатами 12 місяців 2016 року господарську діяльність з купівлі-продажу електричної енергії здійснювали:

 • 165 Виробники електроенергії, з яких:
  • 5 енергогенеруючих компаній теплових електростанцій (14 ТЕС та 1 гідроелектростанція (далі – ГЕС), в т.ч. 2 ТЕС знаходяться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження), які працюють в конкурентному середовищі за щоденними погодинними ціновими заявками (2 ТЕС, які знаходяться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, працюють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 №263. ГЕС працюють за тарифом, встановленим державним органом регулювання в сфері енергетики). Питома вага електроенергії, проданої ними в ОРЕ, в загальному обсязі продажу електроенергії в ОРЕ в 2016 році (далі – Питома вага обсягу продажу) склала 31,8%;
  • 1 національна атомна енергогенеруюча компанія, яка поєднує 4 атомні електростанції, 1 ГЕС, 1 гідроакумулюючу електростанцію (далі – ГАЕС). Питома вага обсягу продажу склала 53,9%;
  • 1 енергогенеруюча компанія гідравлічних електростанцій, яка поєднує 7 найбільших ГЕС та 2 ГАЕС з питомою вагою обсягу продажу 6,0%;
  • 29 теплоелектроцентралей та інших виробників малої потужності (блок-станції) з питомою вагою обсяу продажу 7,0%;
  • 129 виробники різних форм власності, які виробляють електроенергію з альтернативних (відновлювальних) джерел енергії, у тому числі: 7 виробників з енергії вітру; 45 виробників, які виробляють електроенергію на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях; 60 виробників з енергії сонячного випромінювання; 15 виробників з біомаси та біогазу, а також 2 виробники, які виробляють електроенергію як гідроелектростанціями так і з енергії сонячного випромінювання. Питома вага обсягу продажу цих виробників склала 1,3%.
 • Оптовий постачальник електроенергії - ДП "Енергоринок", який забезпечує функціонування ОРЕ, зокрема, розроблення графіку навантаження, визначення оптової ринкової ціни, здійснення розрахунків з виробниками;
 • Оператор Магістральних та Міждержавних електромереж - ДП "НЕК "Укренерго", який здійснює передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами та диспетчеризацію на підставі графіків навантаження, розроблених ДП "Енергоринок";
 • 123 Постачальники електроенергії різних форм власності, що купували електроенергію на ринку і здійснювали її постачання споживачам та з метою подальшого експорту, у тому числі:
  • постачальники за регульованим тарифом (в тому числі для постачання на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) – 32 розподільчі компанії, які мають власну локальну мережу. Питома вага обсягу купівлі ними електроенергії в загальному обсязі купівлі електроенергії з ОРЕ в 2016 році (далі – Питома вага обсягу купівлі) склала 85,9%;
  • постачальники за нерегульованим тарифом – 91 суб'єкт підприємницької діяльності, що не має власної електромережі. Питома вага обсягу купівлі – 9,9 відсотка.

 

ПРИНЦИПОВА СХЕМА
функціонування Оптового ринку електричної енергії України
ВИРОБНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Енергогенеруючі компанії ТЕС

Енергогенеруючі компанії ТЕС – виробники електричної енергії, які працюють на ОРЕ за ціновими заявками на конкурентній основі:

Енергогенеруюча компанія АЕС

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (НАЕК "Енергоатом").

Енергогенеруюча компанія ГЕС

ПАТ "Укргідроенерго"

Теплоелектроцентралі та блок-станції

До класу Виробники на ОРЕ відноситься один з підкласів - теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Сумарна встановлена потужність енргоблоків ТЕЦ складає 4.6 тис МВт. ТЕЦ несуть базове навантаження в об'єднаній енергосистемі України, працюють за графіками несення теплового навантаження.

Ще одним з підкласів класу Виробників є блок-станції. Це електростанції малої потужності, які працюють в енергетичній системі, але не входять до числа підприємств енергетики за своєю відомчою приналежністю.

Частка ТЕЦ та блок-станцій, які здійснювали продаж електроенергії в ОРЕ, за підсумками 2016 року склала 7,0 відсотка.

Виробники електроенергії з альтернативних джерел енергії

Енергетичною стратегією України до 2030 р. визначено: "Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) слід розглядати як найважливіший фактор підвищення рівня енергетичної безпеки і зниження антропогенного впливу енергетики на навколишнє середовище. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й важливе міжнародне значення як вагомий фактор протидії глобальним змінам клімату на планеті, поліпшення загального стану енергетичної безпеки Європи".

Вітроелектростанції (далі – ВЕС) є одним з підкласів класу Виробників. На сучасному етапі розвитку енергетики України питома вага обсягу продажу всіх ВЕС поки незначна і склала в 2016 році 0,7 відсотка.

Інший підклас класу Виробників – мікро-, міні- та малі ГЕС. Питома вага обсягу продажу всіх таких ГЕС в 2016 році склала 0,1 відсотка.

Ще одним напрямком нетрадиційної енергетики є сонячна енергетика. Питома вага обсягу продажу всіх СЕС в 2016 році склала 0,4 відсотка.

Крім цього, одним з напрямків нетрадиційної енергетики є виробництво електроенергії з біомаси та біогазу. Питома вага обсягу продажу цими виробниками в 2016 році склала 0,1 відсотка.

Питома вага обсягу продажу електроенергії в ОРЕ всіма виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії в 2016 році склала 1,3 відсотка.

 

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Клас Постачальників поділяється на два підкласи - постачальники електроенергії за регульованим тарифом (далі – ПРТ) та за нерегульованим тарифом (далі – ПНТ). Обидва підкласи постачальників купують електроенергію з ОРЕ за погодинною оптовою ринковою ціною і оплачують її вартість на поточний рахунок оптового постачальника із спеціальним режимом використання.

Постачальники електроенергії за регульованим тарифом

ПРТ володіють електричними мережами та працюють на закріпленій території. Загалом на ОРЕ працює 32 ПРТ. До них, в першу чергу, відносяться всі обласні енергопостачальні компанії, енергокомпанії міст Києва, Нового Роздола, Нового Явора, а також ПАТ "Укрзалізниця", ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ", ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс", ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" та ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ".

Усі ПРТ купують електроенергію з ОРЕ (85,9% від загального обсягу купівлі електроенергії в ОРЕ в 2016 році) за оптовою ринковою ціною і постачають її споживачам за тарифами, що встановлюються державним органом регулювання в сфері енергетики.

Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом

ПНТ купують електроенергію з ОРЕ (9,9% від загального обсягу купівлі електроенергії            в ОРЕ в 2016 році) за оптовою ринковою ціною, передають її споживачам електричними мережами, які належать постачальникам за регульованим тарифом, або магістральними та міждержавними електричними мережами з оплатою відповідних послуг з передачі. Енергопостачання споживачам здійснюється за договірними цінами.

До складу ПНТ входять 8 великих промислових споживачів, що купують електроенергію для власних потреб безпосередньо на ОРЕ (31,7% від загального обсягу купівлі енергії всіма ПНТ за підсумками 2016 року).

Крім цього, до категорії ПНТ входять суб'єкти ринку, які здійснюють купівлю електроенергії з ОРЕ для подальшого її експорту.